Buro Sprint verbindt mensen door communiceren met elkaar eenvoudiger te maken. Zo krijgen we meer voor elkaar. Verbindende bijeenkomsten die leiden tot meer waardevolle relaties. Meer teambuilding. Meer samenwerking. Meer zichtbaar. Meer vertrouwen.

We zetten alledaagse gebruiksvoorwerpen letterlijk neer voor de situatie,  het probleem of de knelpunten. Door de voorwerpen ontstaat een samenspel, waardoor we met elkaar in een andere taal gaan communiceren. Een taal die problemen en situaties op een eenvoudige manier in beeld brengt.

In verbindende bijeenkomsten stimuleren we de interactie tussen mensen, staan we stil bij verhalen en delen we successen. We creëren kruisbestuiving die ruimte maakt voor oplossingen. Oplossingen gedragen door mensen zelf. Zo krijgen we meer voor elkaar.

Meer dan Netwerken - Elkaar de bal toespelen - 9 november

Voor ondernemers die houden van diepgang, interactie en die zin hebben in kruisbestuiving, zodat waardevolle relaties ontstaan in een netwerk dat elkaar versterkt.

Schrijf je in

Meer waardevolle relaties

Buro Sprint brengt mensen dichterbij elkaar en organiseert goede gesprekken in verbindende netwerkbijeenkomsten. Wij geloven dat het opbouwen van waardevolle relaties belangrijk is voor het genereren van opdrachten, kennisdelen en het creatief oplossen van problemen.

Meer teamverbinding

Je krijgt meer voor elkaar en presteert samen beter voor je klanten als je een eenheid bent. Samenwerken gaat niet vanzelf. Buro Sprint verbetert de verbinding tussen mensen, door communiceren eenvoudiger te maken, zodat de prestaties in een team omhoog gaan.

Meer samenwerking

Als je elkaars krachten gaat bundelen krijg je meer voor elkaar. Buro Sprint transformeert een groep individuen tot een veelzijdig flexibel team dat beter presteert.

Meer zichtbaar zijn

Soms ben je onzichtbaar voor de mensen waarmee je samenwerkt of voor je (potentiële) klanten. Dan komt wat jij te bieden hebt en jouw meerwaarde niet uit de verf of krijg je het niet goed onder woorden gebracht. Dan krijg je wat je wilt bereiken niet goed voor elkaar.

Werkwijze

Buro sprint werkt op gevoel, met intuïtie, het hele lichaam en speelt met creativiteit. We zetten alledaagse gebruiksvoorwerpen letterlijk neer voor de situatie, het probleem of de knelpunten. Door de voorwerpen ontstaat een samenspel, waardoor we met elkaar in een andere taal gaan communiceren.

Onze successen

Buro Sprint staat zelf ook stil bij de gerealiseerde successen voor klanten. Denk hierbij aan procesbegeleidingstrajecten, workshops, teambuilding en coaching. Luchtige verbondenheid is typerend voor Buro Sprint.