Co-creatie & Brainstorm sessies

We benutten de kracht van diversiteit. Kruisbestuiving en co-creatie, waarbij we elkaars talenten en kennis gaan benutten, verbinden en versterken. Niet alleen binnen je bedrijf/afdeling, niet alleen top-down, maar in co-creatie tussen afdelingen, met klanten en met partners.

Maatschappelijke vraagstukken en kansen samen aanvliegen is moeilijk, dat geeft gedoe en vergt lef en wilskracht. Je weet wat je wilt oplossen, maar je weet nog niet hoe, en je weet dat de oplossing ergens in het midden ligt! Het midden is onbekend en de route die we moeten lopen is nog onduidelijk. Voor de zoektocht naar nieuwe oplossingen, naar innovaties zowel technisch als sociaal, is experimenteerruimte nodig. 

Een mogelijkheid waar fouten gemaakt mogen worden, waar we uit de hokjes, kaders en afgebakende verantwoordelijkheden stappen en samen aan de slag gaan. Door te ervaren kunnen we leren. (inspiratie)bron: Voorwoord Informatieboekje Nieuwjaarsfestival Expertimenteer 4 febr ’19.

Brainstorm Makro Nijmegen

De wensen

Ondernemen én van betekenis zijn! Dat was de insteek van deze avond, op het Netwerkplein van Makro Nijmegen. 14 ondernemers gingen aan de slag voor de Makro met de vraag: kunnen we verspilling AGF tegengaan door oplossingen te bedenken voor het veranderen van het koopgedrag van klanten van de Makro?

 
De gevierde successen

 

In groepjes gingen de ondernemers met elkaar brainstormen over creatieve ideeën, die vervolgens aan het team van Makro Nijmegen werden gepresenteerd. Tevens was dit een prima gelegenheid om te netwerken. Het fruit en de groente wat anders weggegooid zou worden, kreeg bij deze bijeenkomst een bijzonder plekje: namelijk als werkvorm om de creativiteit op gang te brengen. 

 

 

Marktuitvraag Medel

De wensen

Voor de aanvraag van een duurzame weg op een industrieterrein bij Medel zocht het bouwteam Medel naar een goede bijdrage van de professionals. Niet door ieder voor zich te zenden, maar door aan te vullen op elkaars ideeën. Co-creatie die meer innoverende ideeën tot oogst zouden hebben.

De gevierde successen

 

Het bouwteam Medel (Ploegam plus Bedrijvenpark Medel) organiseerde op 3 oktober 2018 samen met Stichting Circulair Bouwen en Optimal Planet een marktuitvraag. Na een inleiding en uitleg over de kaders volgde een korte inspirerende werkvorm om de deelnemers in de creatieve stand te zetten. De deelnemers gingen aan de hand van diverse thema’s met elkaar in gesprek. We zijn verheugd over de vele creatieve oplossingen en ideeën die werden gedeeld door de aanwezigen. Ruim 140 verfrissende ideeën kwamen naar boven.  Het bouwteam gaat wikken en wegen, passen en meten, om binnen de grenzen te komen tot het hoogst haalbare circulaire ontwerp! Stichting Circulair Bouwen.

Nieuwsgierig wat Buro Sprint voor jou kan betekenen? Bel 06 48 42 02 00 of mail naar mirjam@burosprint.nl