Structuur leidt tot afronding projecten en rust (2016-2017)

Cowpunks Internet & Marketing

Binnen het Cowpunks team (ontwerp, ict en sales) werd met veel plezier enorm hard gewerkt, maar ontbrak structuur. Hierdoor werden projecten structureel te laat of niet afgerond en gefactureerd. Ook konden te weinig nieuwe opdrachten worden aangenomen.

Opdracht

De opdracht aan mij, vanuit mijn rol als projectleider: zorg voor meer structuur in de werkprocessen, motiveer de teamleden en bewaak de kwaliteit van de projecten. De uitdaging zat in de rust te bewaren, ook als de druk toeneemt.   

Resultaat

Ik heb de werkdruk weten te verlagen en de afhandeling van projecten verbeterd door te werken aan de kwaliteit (in een keer goed opleveren, minder testissues en nazorg). Ook hebben we een splitsing gemaakt tussen supportissues en projecten. Hierdoor konden projecten volgens planning worden opgeleverd en gefactureerd en tegelijkertijd verbeterde de doorstroom van support issues. De methodiek was maatwerk, maar ik heb ook elementen van het kanbanbord, scrum en prince2 technieken ingezet. Deze aanpak creëerde rust in het team en leidde tot een verbetering van de klanttevredenheid.

Referenties

Mike van Beek (klant)

Ik heb Mirjam leren kennen als iemand die heel strak het proces bewaakt. Hierbij hield ze niet alleen de eigen organisatie, maar ook ons als klant op een prettige wijze bij de les.

 

André de Groot (collega sales)

Mirjam is binnengekomen in een behoorlijk pittige fase binnen het bedrijf. Haar verantwoordelijkheid was het optimaliseren (lees: introduceren) van het projectmanagement. Geen gemakkelijke klus. Ze heeft het echter zo weten vorm te geven dat er op dat vlak rust en structuur in de tent is gekomen. Dit heeft tastbare winst opgeleverd, zowel voor het team, de klant als het bedrijfsresultaat. Het team werkt efficiënter en de resultaten zijn beter.

Meer lezen over andere opdrachten in de portfolio

Meer weten over de mogelijkheden in jouw organisatie? Bel 06 48 42 02 00 of mail mirjam@burosprint.nl