Visie en missie

Wij zijn één. Een geheel, een ademend organisme. Het is tijd om krachten te bundelen en samen knelpunten en problemen op te lossen. Boven je eigen belang, dienend aan het grotere geheel en er nu voor gaan.

Onze missie is het verbinden van mensen, zodat ze nu samen gaan doen. Buro Sprint brengt door de verbinding de beweging op gang die nodig is om aan te pakken. In samen zitten de oplossingen (zie alinea Wishdom of crowds).

Belofte: Meer voor elkaar

Hoe beter de verbinding, hoe meer we voor elkaar krijgen en kunnen betekenen. Ten goede van ons allen. Ten goede van onze planeet.

Buro Sprint sluit aan bij de visies van Jan Rothmans (Wendbare organisaties), de visie van Menno Lanting (De slimme organisatie en Iedereen ceo) en de visie van Martijn Aslander over de zwerm (Easycratie).

 

Nog meer weten? Lees hieronder de uitgebreidere versie. 

Netwerkeconomie

Het is een kwestie van tijd en gewenning, maar binnen niet al te lange tijd zullen informele netwerken de standaardmethode zijn om alle organisatieproblemen op te lossen, commercieel, ideëel, klein en groot. We worden steeds meer een netwerk- en informatiesamenleving.

Wisdom of crowds

The wisdom of crowds: veel onafhankelijke individuen tezamen, weten meer, zijn slimmer, en kunnen betere beslissingen nemen dan een enkele expert. (Surowiecki). De opgetelde kennis van de groep overtreft de kennis van de enkele expert, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De groep moet gevarieerd zijn, zodat er verschillende stukjes informatie wordt ingebracht. Er moet een systeem zijn om de verschillende brokken informatie samen te vatten en op te tellen. De groep moet gedecentraliseerd zijn, zodat niet iemand uit de top de groep dicteert. De groepsleden moeten onafhankelijk kunnen denken en zich niet druk maken over wat anderen van hen zullen denken.

Benut het human capital

In een organisatie zitten mensen die allemaal over schillende kennis beschikken en gezamenlijk het human capital van een organisatie vormen. Niet volledig gebruik maken van dit human capital is een vorm van economische verspilling. Buiten de organisatie zit er ook human capital. Iedere organisatie en ieder individu heeft een netwerk. Als je via dit netwerk en met behulp van nieuwe technologie gaat kijken naar vraagstukken, kunnen we veel oplossen en de wereld verbeteren.

Dat vraagt om het loslaten van hiërarchie, gelijkwaardigheid, veiligheid, vertrouwen in elkaar. Het vraagt om een integrale blik waarin je kijkt naar het geheel en ieders belangen in plaats van alleen dat van je zelf behartigen. Het vraagt om experimenteer ruimte, de mogelijkheid om samen te creëren en om fouten te mogen maken en ervan te leren. Dat vraagt om organisch laten ontstaan in plaats van kijken naar de resultaten alleen. Het vraagt om doen en zelf ervaren en intrinsieke motivatie in plaats van opgelegd en top-down besturing.

Het resultaat: Meer voor elkaar

Buro Sprint speelt met verbinding, creëert een sfeer die elke basisrelatie nodig heeft. Vertrouwen, openheid, warmte. Hoe beter de relatie en verbinding, hoe beter de resultaten. Hoe meer je er voor elkaar bent, hoe meer je voor elkaar krijgt. 

De gevolgen

Energie, tijd en geld gaat naar groei en overvloed. Denk aan: innovatieve oplossingen, verbeterde samenwerking, snellere oplevering, tevreden medewerkers, meer omzet en meer waarde voor je klanten.

  • maximaal inzetten van talenten
  • duurzame inzetbaarheid van mensen
  • we weten elkaar te vinden en kennis te delen (netwerkorganisatie)
  • we sluiten voldaan de dag en week af
  • we zetten zelf stappen ipv opgelegd (intrinsieke motivatie)
  • continuous improvement: we blijven ons leven lang groeien en leren
  • vernieuwing & co-creatie
  • bedrijf & klant plukt de rijke oogst
Nieuwsgierig en meer weten om alles uit je mensen te halen? Bel 06 48 42 02 00 of mail naar mirjam@burosprint.nl