De stijl van Buro Sprint is verbindend

Buro sprint faciliteert en speelt met verbinding. We werken op gevoel, met intuïtie, het hele lichaam en spelen met creativiteit. Daarbij gebruiken we vaak non-verbale communicatievormen en alledaagse gebruiksvoorwerpen die we letterlijk neerzetten voor de situatie,  het probleem of de knelpunten. Door de voorwerpen ontstaat een samenspel, waardoor we met elkaar in een andere taal gaan communiceren. Een taal die problemen en situaties op een eenvoudige manier in beeld brengt. 

 

  • door het zien van de voorwerpen zie je wat er aan de hand is
  • iets visueel weergeven geeft overzicht, inzicht en biedt structuur
  • je ziet en bekijkt de situatie van een afstand. Dat geeft ruimte
  • door het vasthouden en aanraken van de voorwerpen voel je wat er is. Er ontstaat verbinding met eigen kracht en steun
  • door te spelen laten we het hoofddenken los
  • we komen meer in onze buik, we komen in een verdiepende laag van bewustzijn
  • vanuit loslaten ontstaat activiteit en beweging
  • vanuit de beweging en het aanboren van de eigen kracht, nemen mensen makkelijker zelf beslissingen en vinden ze de eigen oplossingen en motivatie

Buro Sprint brengt mensen bij elkaar

Buro Sprint verbindt mensen door de interactie te stimuleren, de dialoog laagdrempelig te maken, gelijkwaardigheid te creëren en plezier in samen te activeren. Werken met elkaar wordt lichter. Er is ruimte voor co-creatie.

De werkvormen zijn heel gevarieerd. Mensen zijn gevarieerd. Door spelvormen, te werken met voorwerpen, tekeningen, visualisatie, mindmaps, muziek, en talloze andere manieren. We stimuleren eerst de rechterhersenhelft (het doen) en later het denken en begrip  (linkerhersenhelft). Niets is zo verfrissend als het even om te draaien en uit de comfortzone te komen.  We werken samen in een groot en waardevol netwerk van allerlei expertises, zodat we meer voor elkaar krijgen.  

Ook nieuwsgierig wat alledaagse voorwerpen voor jouw knelpunten kunnen betekenen, zodat je meer voor elkaar krijgt? Bel 06 48 42 02 00 voor meer informatie.