Workshops verbinden & beweging

Hieronder staan een aantal voorbeelden van de gecreëerde en gegeven verbindende workshops door Buro Sprint in samenwerking met diverse professionals. Door het creëren van verbinding, het versterken van de relatie met zichzelf en elkaar, ontstaat beweging om te gaan doen.

Meer verbinding binnen het netwerk

De wensen

Dit netwerk heeft als wens dat de leden zich weer meer betrokken voelen bij het netwerk. Dat uit zich in aanwezigheid op georganiseerde netwerkbijeenkomsten, maar ook in het werven van nieuwe leden. Buro Sprint faciliteerde een verbindende avond waarbij er gekeken werd naar hoe kunnen we dit netwerk versterken? Wat is je eigen ideale beeld van het netwerk? Vanuit dat eigen beeld werd er gewerkt naar een gezamenlijk beeld voor een ideaal netwerk. Om dit ideale netwerk te realiseren hebben alle betrokken hun bijdrage aangegeven. 

De gevierde successen

Aan het einde van de avond is er een actielijst uit voort gekomen waarin alle leden hun bijdragen hebben aangegeven. Allerlei issues zijn aan het licht gekomen en besproken. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden naar voren gestapt om het over te nemen. Daarnaast is er duidelijke input en inspiratie voor de organisatie van het programma, zal er meer (zakelijke) kennis worden gedeeld en wordt er gewerkt om elkaar beter te leren kennen. 

 

 

Maak een einde aan je volle bordje

De wensen

Deze workshop voor IT-professionals die te veel verzoeken krijgen en het gevoel hebben te weinig invloed te hebben op welke opdrachten/ taken er op hun bordje liggen. U vraagt, wij draaien? Of kan het anders? 

 
 
De gevierde successen

Na afloop hadden de professionals letterlijk voor ogen wat ze op hun bordje wilde. Ze hadden een ideaal bordje neergezet, waren met elkaar in gesprek over concrete cases en wisten de doorvertaling te maken naar de praktijk. Kortom beweging, nieuwe ideeën en oplossingen, kennis gedeeld en met frisse energie naar huis. Deze workshop kreeg een gemiddelde score van 8,5. 

“Het visuele aspect van de gewenste situatie is heel sterk, aangevuld met het praktische invuldocument.”

Deze workshop is een samenwerking van IV experts en Buro Sprint

 

Successen vieren: verbinding door positieve verhalen

De wensen

Dit team van professionals wilde hun positieve kwaliteiten weer naar voren halen en stilstaan bij de successen die ze al hadden behaald. 

 

De gevierde successen

Aan de hand van voorwerpen en met behulp van kaarten wist dit team razendsnel naar boven te halen waar ze goed in waren en kwamen de positieve verhalen terug. Alle bevindingen werden opgeschreven en aan stokken gehangen. Deze versierde sokken werden in een vaas gezet en staat momenteel symbool op de werkplek ter herinnering aan de successen van het team. 

 

Je bent ontwapend waardoor mensen zich snel op hun gemak voelen, je luistert goed waardoor mensen zich gezien voelen, je geeft veel warmte, affectie, empathie terug dat werkt bevestigend. Daarmee schep je een ontspannen, veilige open sfeer. En bijna als kers op de taart, breng je veel plezier mee. Niet alleen door spel, maar ook door je leuke gevoel voor humor. Wat ik gezien heb is dat mensen eerst ontspannen en zich dan mee laten nemen in jouw spel/speelsigheid, waardoor ze uit hun hoofd komen en op een soepelere, meer open manier met elkaar in contact treden. Daardoor valt concurrentie weg en opent de weg naar creatiever zijn en delen. Dat delen geeft weer saamhorigheid en opent de mogelijkheid tot verbinden op en leuke, lichte en speelse manier. Rene Arntz – Haptoconsult

Deze workshop is in samenwerking met Rene Arntz – Haptoconsult -gefaciliteerd.

 

Workshop: Krachten bundelen 

De wensen

Niet op inhoud, maar op een dieper liggend innerlijk gevoel weten wat je toe te voegen hebt in een team (je kracht) en wat je nodig hebt van een ander (wat je wilt leren). Concretisering van een geformuleerde why. Een voorstelling maken van hoe het voelt als je doelen gehaald zijn.

De gevierde successen

Meer verbinding met elkaar, weten en voelen wat je aan elkaar hebt, vergroten van eigen zelfvertrouwen. Om hulp durven vragen bij de ander. Meer focus op eigen doelen en lef om stappen te zetten om doelen te behalen. 

Teamboost voor 10 personen bij het Zelfstandig Samen Team, samenwerking met Karen Put. Bekijk de krachten en te leren lessen van het team.

 

Nieuwsgierig hoe Buro Sprint voor jou kan faciliteren? Bel 06 48 42 02 00 of mail mirjam@burosprint.nl